Voor verwijzers

Wie verwijs ik door?

Volwassenen

Wanneer er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis, kan er worden doorverwezen voor een kort psychologisch traject. Bij Addenda werken meerdere regiebehandelaren die vaardig zijn in het behandelen van volwassenen met o.a. Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, en Oplossingsgerichte Therapie. Ook wordt er actief samengewerkt met andere disciplines.

Verwijs dus gerust door naar Addenda! Graag op de verwijsbrief vermelden:

  • Vermoeden van DSM-stoornis (specificeer)
  • Behandeling in de BGGZ

Uiteraard kunnen wij niet álles. Helaas kunnen we trajecten waar het volgende speelt niet oppakken:

  • verslavingsproblematiek
  • (forse) persoonlijkheidsproblematiek
  • psychotische episodes
  • dreigende suïcidaliteit

In deze gevallen zullen wij met vertrouwen doorverwijzen naar onze collega’s in de SGGZ

Jeugd

Addenda is voor alle gemeentes in regio Lekstroom, West-Brabant-Oost en Rivierenland gecontracteerd voor het leveren van zorg behorende tot de Jeugdwet. Daar waar nodig werken wij samen met andere disciplines zoals systeemtherapeuten, (kinder)psychiaters, fysiotherapeuten en medisch specialisten.

Addenda levert de volgende diensten:

*huisartsen, jeugdartsen en andere medische doorverwijzers hoeven de productcode niet te specificeren. Een verwijsbrief met ‘Jeugdhulp’ of ‘GGZ’ erop is voldoende. Voor Sociale Wijkteams is afstemming op code van belang: neem gerust contact op met ADDENDA om te bespreken welke code van toepassing is.

**EED doorverwijzing altijd in overleg met het sociaal team of het CJG.

Wie verwijs ik door naar Addenda?

Je wilt natuurlijk dat jouw patiënt of jouw gezinssysteem meteen de goede zorg ontvangt. Hieronder een aantal aanknopingspunten om te bepalen of Addenda de juiste partij is om naar door te verwijzen:

Kinderen en jongeren:

Gezinnen:

Wat moet er op de verwijsbrief staan?

Om de verwijsbrief goed te kunnen verwerken, moet er gespecificeerd zijn of Jeugdhulp of GGZ van toepassing is. Bij GGZ is er een splitsing in Diagnostiek en Behandeling. Wanneer er twijfel is, staan wij bij Addenda altijd paraat voor overleg!

Feestelijk nieuws...

...over onze doorstart!