Gezinstherapie

Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen bij ons terecht met hun zorgen en moeilijkheden. Wij helpen om samen op zoek te gaan naar krachten, mogelijke antwoorden en een meer hoopvolle toekomst. Dit is de kracht van systeemtherapie.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie richt zich op patronen tussen mensen en hoe zij elkaar beïnvloeden qua gedrag, gevoelens en gedachten. Alles wordt bekeken vanuit samenhang en context. Bij systeemtherapie wordt het hele gezin betrokken, want iedereen heeft een belangrijk aandeel in de sfeer en communicatie thuis.

blog-big-image

Wanneer systeemtherapie?

Binnen een gezin zijn er interactiepatronen die heel fijn maar ook ingewikkeld kunnen zijn. Kinderen worden ouder en krijgen een eigen wil, er is sprake van mantelzorg, of verschillen in verwachtingen tussen kinderen en ouders. Soms vinden grote veranderingen plaats, zoals ziekte, overlijden, verlies van werk (inkomen), echtscheiding of schoolproblemen. Dit heeft invloed op ieder individu en daarmee ook op de onderlinge communicatie. Wanneer er spanningen zijn en gezinsleden hier niet zelfstandig uitkomen, kan systeemtherapie erg helpend zijn.

Nu aanmelden

Gezinstherapie is geschikt bij:

  • Ingrijpende gebeurtenissen in het gezin
  • Behoefte aan een hechtere band
  • Behoefte aan meer openheid over emoties en verwachtingen
  • Problemen in de partnerrelatie (relatietherapie)
  • Spanning, stress of ruzie binnen het gezin
  • Een nieuwe gezinsstructuur, zoals na een scheiding of een samengesteld gezin
  • Ouders gaan scheiden en willen de beste aanpak voor de kinderen
  • Ouders willen een goede samenwerking t.b.v. de kinderen

Wanneer géén systeemtherapie?

Soms ziet een verwijzer dat er gezinstherapie nodig is, maar is het gezin hier (emotioneel) nog niet klaar voor. In dat geval heeft therapie geen effect, aangezien er motivatie en inzet nodig is van iedereen. Soms speelt er zoveel in een gezin, dat er geen ruimte is voor therapie. In die gevallen is gezinscoaching vaak passender. Dit kan een laagdrempelige opstap zijn naar systeemtherapie. Ook ondersteuning of begeleiding van één van de gezinsleden kan een optie zijn. Overleg gerust met Addenda, zodat we de best passende hulp inzetten voor het hele gezin!

Hoe ziet een traject eruit?

Wanneer er direct wordt verwezen naar systeemtherapie, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen het gezin, de systeemtherapeut en een hulpverlener van Addenda. Er wordt bekeken of er een match is en de doelen voor het traject worden bepaald. Na de kennismaking ontvangen de gezinsleden een trajectplan met daarin de doelen en een inschatting van het aantal sessies. Wanneer het voor alle partijen goed voelt, wordt er gestart met de systeemtherapie. Wanneer wenselijk kunnen ook individuele trajecten gelijktijdig lopen met deze therapie. Er wordt dus echt gekeken wat nodig en mogelijk is binnen een gezin. Alles is op maat!

Hoe lang duurt systeemtherapie?

Dit hangt af van de vragen die er liggen. Er zijn trajecten waarin de doelen binnen enkele sessies behaald worden, soms duurt het ook een heel jaar en zijn er meer sessies nodig. Na de kennismaking kan de systeemtherapeut een indicatie geven. Vervolgens hangt het af van de openheid en de inzet van iedereen; we doen het namelijk samen!

Hoe duur is systeemtherapie?

Met een verwijsbrief van de huisarts of het sociaal team wordt systeemtherapie volledig vergoed door de gemeente waarin één van de kinderen staat ingeschreven. Zelf bekostigen mag ook: er wordt dan een tarief van € 105,- per uur gerekend.

Kijk bij vergoedingen of ook jouw gemeente onze trajecten vergoed!

Meer weten over gezinstherapie?

Neem gerust contact met ons op

Feestelijk nieuws...

...over onze doorstart!