Vergoeding en verwijzing

Wat kost begeleiding door Addenda?

Vergoedingen kind en jeugd

Voor kinderen en jongeren uit de regio’s Rivierenland, West-Brabant Oost en Lekstroom worden de trajecten (diagnostiek en behandeling) van Addenda volledig vergoed, mits je een verwijzing hebt van de huisarts of het Sociaal Team. Zelf bekostigen mag ook: ouders betalen dan € 135,– per sessie.

Verzekerd van kwaliteit

Alle psychologen van Addenda zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en/of de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Daarnaast is Addenda erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt er dus met alle zekerheid vanuit gaan dat je te maken hebt met goed opgeleide en bijgeschoolde psychologen en orthopedagogen.

De volgende gemeentes vergoeden onze zorg:

 • Tiel
 • West-Betuwe
 • Neder-Betuwe
 • Buren
 • Culemborg
 • West Maas en Waal
 • Vijfheerenlanden
 • Nieuwegein
 • IJsselstein
 • Houten
 • Altena
 • Breda
 • Drimmelen
 • Geertruidenberg
 • Oosterhout
 • Lopik

Vergoedingen volwassenen

Voor Volwassenen geldt dat het afhankelijk is van de verzekeringspolis of een traject volledig, deels of niet wordt vergoed. Vraag dus goed bij je verzekeraar na of het traject vergoed wordt. Wanneer dit niet het geval is, dan ontvangt je een factuur die uiteraard wel voldaan moet worden. We willen aan alle kanten meedenken over mogelijkheden, maar je draagt als volwassene zelf de verantwoordelijkheid om uit te zoeken welke vergoeding voor jou geldt.

Zie hiernaast een overzicht van de verzekeraars waar wij een contract mee hebben:

Wanneer er géén sprake is van een contract, vallen onze behandelingen onder de ‘ongecontracteerde zorg’, en je krijgt (wanneer je een restitutiepolis hebt) tussen de 60% en de 100% retour. Wij sturen je een maandfactuur die je bij de verzekeraar kunt indienen. Je maakt 100% naar ons over, en afhankelijk van je polis krijg je een gedeelte terug van de verzekeraar. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Belangrijke informatie over de vergoeding door je zorgverzekeraar in 2024!

De verzekeraars waar wij weer een overeenkomst mee hebben gesloten voor 2024 en waar je de zorgkosten (m.u.v. je eigen risico) 100% vergoed krijgt:

 • VGZ
 • Menzis
 • ASR
 • DSW
 • Zorg en Zekerheid
 • Eucare
 • Zilveren Kruis

  Waar wij GEEN contract mee zullen sluiten: ONVZ, Salland, CZ.

  Mocht je bij ons al zorg ontvangen of momenteel op onze wachtlijst staan, dan ontvangt u eind november/begin december een brief met alle definitieve informatie over de vergoedingen van volgend jaar.

  Indien wij geen contract hebben met jouw gekozen verzekeraar, dan vallen we onder de ongecontracteerde zorg. Dat betekent dat jouw verzekeraar een gedeelte van je traject vergoedt. Klik hier om te zien hoe veel dit is.

  2449

  Ben jij onze nieuwe collega?

  Jeugdbehandelaar

   

  Psycholoog Volwassenenzorg

  Nieuwsgierig geworden?