Systeemtherapie

 

Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen bij ons terecht met hun zorgen en moeilijkheden. Wij helpen om samen op zoek te gaan naar krachten, mogelijke antwoorden en een meer hoopvolle toekomst. Dit is de kracht van systeemtherapie.

Systeemtherapie richt zich op patronen tussen mensen en hoe zij elkaar beïnvloeden qua gedrag, gevoelens en gedachten. Alles wordt bekeken vanuit samenhang en context. Bij systeemtherapie wordt het hele gezin betrokken, want iedereen heeft een belangrijk aandeel in de sfeer en communicatie thuis.

Psychologie voor jeugd, volwassenen en gezin

Systeemtherapie kan ingezet worden bij:

De ambulante begeleider kan onder andere helpen bij:

  • Ingrijpende gebeurtenissen in het gezin
  • Behoefte aan een hechtere band
  • Behoefte aan meer openheid over emoties en verwachtingen
  • Spanning, stress of ruzie binnen het gezin
  • Een nieuwe gezinsstructuur, zoals na een scheiding of een samengesteld gezin
  • Ouders gaan scheiden en willen de beste aanpak voor de kinderen
  • Ouders willen een goede samenwerking t.b.v. de kinderen

Hoe ziet een traject eruit?

Wanneer er direct wordt verwezen naar systeemtherapie, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen het gezin, de systeemtherapeut en een hulpverlener van Addenda. Er wordt bekeken of er een match is en de doelen voor het traject worden bepaald. Na de kennismaking ontvangen de gezinsleden een trajectplan met daarin de doelen en een inschatting van het aantal sessies. Wanneer het voor alle partijen goed voelt, wordt er gestart met de systeemtherapie. Wanneer wenselijk kunnen ook individuele trajecten gelijktijdig lopen met deze therapie. Er wordt dus echt gekeken wat nodig en mogelijk is binnen een gezin. Alles is op maat!

Hoe lang duurt systeemtherapie?

Dit hangt af van de vragen die er liggen. Er zijn trajecten waarin de doelen binnen enkele sessies behaald worden, soms duurt het ook een heel jaar en zijn er meer sessies nodig. Na de kennismaking kan de systeemtherapeut een indicatie geven. Vervolgens hangt het af van de openheid en de inzet van iedereen; we doen het namelijk samen!

Meer weten over systeemtherapie?

Neem gerust contact met ons op

Feestelijk nieuws...

...over onze doorstart!